บทความ

+33 877 554 332 info@website.com Mon – Fri: 9:00 – 18:30 Facebook Twitter Google-plus Instagram Youtube ชื่อบทความ พิธีศุลกากร                         คือ ขั้นตอนในการนำสินค้าออกนอกประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้    โดยใช้บริการของ “ตัวแทนออกของศุลกากร” เพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีดังนี้ 1. การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า 2. การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เพื่อให้ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรตอนนำเข้าสินค้า 3. ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเครื่องบิน ในกรณีที่ต้องขนส่งพร้อมทำเรื่องการประกันภัยสินค้า 4. วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่เรียกว่า   L/C หรือ Letter of Credit ให้ถูกต้อง… Continue reading บทความ